Werknemer-met-schulden

Werkgevers

Heeft u een medewerker in dienst die kampt met financiële problemen? En beschikt u niet over de tijd óf specialistische kennis die nodig is om deze problemen op te lossen? Het Budgethuis beschikt over de benodigde kennis en expertise om uw medewerker te ontzorgen.

Wij helpen uw medewerker op weg naar een gezonde financiële situatie. Hierdoor ontlasten en ondersteunen wij u als werkgever in het behouden van de arbeidsproductiviteit van uw medewerker.

Schulden van uw werknemer
Wat betekent het voor u als werkgever wanneer uw medewerker financiële zorgen heeft? We leggen het u graag uit:

Meer (ziekte)verzuim

Financiële zorgen kunnen leiden tot relatieproblemen, psychische en zelfs fysieke klachten, met verzuim tot gevolg. Werknemers met financiële problemen zijn gemiddeld 9 dagen per jaar meer afwezig. Verzuim kan u aanzienlijk méér kosten dan een oplossing op maat door het Budgethuis.

Een zieke werknemer kost € 200,- tot € 400,- per dag! Financiële rust bij uw werknemers levert u dus al snel geld op.

Daling arbeidsproductiviteit

Een medewerker kan mentaal gebukt gaan onder de last van financiële problemen. Hij/zij kan concentratieproblemen hebben of problemen met financiering van woon-werkverkeer. Er kan verlies van productiviteit ontstaan doordat uw medewerker privézaken in werktijd regelt.

Extra kosten voor vervanging

Het werven van een nieuwe medewerker en opnieuw investeren in scholing kost uw bedrijf geld.

Extra belasting van uw administratie

Uw salarisadministratie en personeelsafdeling krijgt te maken met een extra belasting door bijvoorbeeld loonbeslagen. Mogelijk verzoekt uw medewerker om voorschotten of doorbetalingen van vaste lasten en aflossingen aan schuldeisers.

Wat kan Het Budgethuis voor u betekenen?

Na het eerste gesprek bepalen wij, afhankelijk van onze bevindingen, het vervolgtraject. Het Budgethuis biedt beschermingsbewind of een oplossing ‘op maat’ aan.

Wat zijn de voorwaarden?

Wat is er nodig, zodat Het Budgethuis uw medewerker kan begeleiden?

Medewerking van werkgever én werknemer
Het is belangrijk dat uw medewerker zélf wil meewerken aan het traject. Ook van u als werkgever verwachten wij medewerking. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan dat u, zonder overleg met Het Budgethuis,  tijdens het traject voorschotten aan uw medewerker verstrekt.

Samenwerking
We hebben een gezamenlijk doel, namelijk uw medewerker op weg helpen naar een gezonde financiële situatie. Samenwerking is hierbij heel belangrijk. Alle afspraken worden schriftelijk vastgelegd, zodat deze duidelijk zijn voor alle partijen.

Kunnen wij u helpen?

Neem contact op met Het Budgethuis in Heerlen.

Bent u niet in staat of in de gelegenheid om naar ons toe te komen dan komen wij gewoon naar u toe!

Bent u op zoek naar een onafhankelijk en deskundig bureau?