over-ons

Over Het Budgethuis

De persoon achter Het Budgethuis is Carola Theunissen. Zij is een gedreven en betrokken bewindvoerder beschermingsbewind die zich graag inzet voor mensen die dat nodig hebben.
Met Het Budgethuis helpt zij u of uw familieleden graag met het beheren van financiële zaken.

Beschermingsbewind is een bijzonder vak en het vereist specifieke kennis om deze dienstverlening op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te houden.
Carola is HBO opgeleid en heeft diverse functies in het bedrijfsleven bekleed. De opgedane kennis en ervaring heeft zij aangevuld met een opleiding beschermingsbewindvoerder.
Het Budgethuis voldoet aan de kwaliteitseisen die de wet stelt aan beschermingsbewind. Deze staan beschreven in het ‘Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren’. Bekijk hier de kwaliteitseisen: Kwaliteitseisen-curatoren-beschermingsbewindvoerders-en-mentoren

Door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM worden we jaarlijks getoetst middels een audit. Zij beoordelen of we aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen. Jaarlijks investeren we in bijscholing om deskundigheid te waarborgen. Het Budgethuis is lid van branchevereniging NBPB

Onze werkwijze

Het Budgethuis is gevestigd in Heerlen, vanuit Heerlen ondersteunen wij cliënten door heel Limburg. Wij gaan graag een persoonlijk gesprek met u aan waarin uw huidige situatie besproken wordt. Aan de hand van uw situatie bepalen wij samen met u, en eventueel uw naasten of hulpverlener, de weg naar de gewenste oplossing.

Kwaliteit en integriteit

Bij Het Budgethuis vinden wij kwaliteit en integriteit erg belangrijk. Het Landelijk Kwaliteitsbureau Rechtspraak (CBM) voert jaarlijks controles uit om de door ons geleverde kwaliteit te toetsen. Daarnaast screent de afdeling toezicht van de rechtbank Limburg onze dossiers.

Kunnen wij u helpen?

Neem contact op met Het Budgethuis in Heerlen.

Bent u niet in staat of in de gelegenheid om naar ons toe te komen dan komen wij gewoon naar u toe!

Bent u op zoek naar een onafhankelijk en deskundig bureau?